Trang nhà2023-04-27T11:02:45-05:00Nhiều hơn nữa

7 loại vợ trong kinh Phật

Người vợ đoan chính theo như lời Phật dạy, là người phụ nữ biết cương – nhu, không ỷ thế giàu có hay xinh đẹp mà khinh mạn chồng, tướng mạo từ tâm, đoan chính

Phát âm sai phương ngữ

Gần đây, chúng tôi có nhận được câu hỏi từ một độc giả, nội dung đại khái như sau: “Người miền Nam nói từ “vào” là “dào”, vậy học sinh lớp Một trong đó đánh

Nhiều hơn nữa
Nhiều hơn nữa

Nên xem

Một người không có bất cứ lỗi lầm nào sẽ chẳng bao giờ dám làm một điều gì mới.

— Albert Einstein