Trang nhà2023-04-27T11:02:45-05:00
  • Bạc Xỉu Là Gì? Cách Pha Bạc Xỉu Đơn Giản – HPCViet

Bạc xỉu/Tẩy đá là gì?

Bạc xỉu (hay bạc sỉu, pạc xỉu, pạc sỉu, … ) là gọi tắt của cụm từ “bạc tẩy xỉu phé” - âm Quảng Đông của

  • Con gái miền tây | www.facebook.com/ntphuc.it | Thien Phuc Nguyen ...

Mình ên nghĩa là gì?

Ca dao có câu: “Cút cụt đuôi ai nuôi mày lớn Dạ thưa bà, con lớn mình ên” Nguồn: https://ca-dao.com Theo “Từ điển từ ngữ Nam  • Image result for khao lão

Tục khao lão

Bây giờ đến bậc ăn dưng nhỉ, Có rượu thì ông chống gậy ra. (Nguyễn Khuyến) Lên lão cũng phải khao. "Khao lão" không khó

Nhiều hơn nữa
  • Trương Kim Báu – Vượt biên – khoahocnet.com

Phong trào vượt biên sau 1975

Tôi không biết trước giờ giải phóng, từ Bến Hải trở vào, trong số trên 20 triệu dân có bao nhiêu người vội vã di cư để trốn cộng sản. Dăm bảy ngàn hay vài

Ba láp (bá láp) là gì?

Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên) giảng ba láp là “không đứng đắn, không có nghĩa lý gì – Chuyện ba láp. Nói ba láp”. Còn theo Từ điển từ ngữ Nam Bộ của Huỳnh Công Tín

Nhiều hơn nữa
Nhiều hơn nữa

Nên xem

Sống cuộc đời của mình theo mong muốn của người khác là lãng phí cuộc đời của bạn

— Steve Jobs