Đời sống

“Rượu vang là bằng chứng Thượng Đế yêu loài người và muốn chúng ta được vui vẻ.”

— Benjamin Franklin (1705-1790)

A-Z

Nhiều hơn nữa