Đã từ rất lâu rồi, khi nói đến văn hoá làng, nói đến nông thôn Việt Nam, người ta liên tưởng ngay tới những hình ảnh rất đặc trưng, làm nên biểu tượng của làng quê, đó là cây đa, bến nước, sân đình. Ngôi đình làng có thể được xem là “địa chỉ quen thuộc” của mỗi người, đặc biệt trong những dịp hội làng, hay mỗi khi có việc làng, người ta lại quây quần bên nhau, họp bàn các việc lớn nhỏ.

Những người con lớn lên đi xa, hoặc những người con xa xứ ai cũng đều không thể quên hình ảnh quen thuộc đó. Mời quý độc giả cùng xem lại những hình ảnh thân quen ấy.

Mái Đình làng Việt Mái Đình làng Việt Mái Đình làng Việt Mái Đình làng Việt Mái Đình làng Việt Mái Đình làng Việt

Mái Đình làng Việt Mái Đình làng Việt Mái Đình làng Việt Mái Đình làng Việt Mái Đình làng Việt Mái Đình làng Việt Mái Đình làng Việt Mái Đình làng Việt Mái Đình làng Việt Mái Đình làng Việt Mái Đình làng Việt Mái Đình làng Việt Mái Đình làng Việt Mái Đình làng Việt Mái Đình làng Việt Mái Đình làng Việt Mái Đình làng Việt Mái Đình làng Việt Mái Đình làng Việt

Mái đình làng việt Mái đình làng việt Mái đình làng việt Mái đình làng việt Mái đình làng việt Mái đình làng việt Mái đình làng việt Mái đình làng việt Mái đình làng việt

Mái đình làng việt Mái đình làng việt Mái đình làng việt Mái đình làng việt Mái đình làng việt Mái đình làng việt Mái đình làng việt Mái đình làng việt Mái đình làng việt Mái đình làng việt Mái đình làng việt  Mái đình làng việt

Mái đình làng việt Mái đình làng việt Mái đình làng việt Mái đình làng việt Mái đình làng việt Mái đình làng việt Mái đình làng việt Mái đình làng việt

Đình làng xưa Đình làng xưa Đình làng xưa Đình làng xưa Đình làng xưa Đình làng xưa Đình làng xưa Đình làng xưa Đình làng xưa Đình làng xưa Đình làng xưa Đình làng xưa Đình làng xưa

Đình làng xưa Đình làng xưa Đình làng xưa Đình làng xưa Đình làng xưa

Đình làng xưa Đình làng xưa Đình làng xưa Đình làng xưa Đình làng xưa Đình làng xưa Đình làng xưa Đình làng xưa Đình làng xưa Đình làng xưa Đình làng xưa Đình làng xưa Đình làng xưa  Đình làng xưa Đình làng xưa

Facebook Hiếu Trần