Người cửu vạn là người đi làm công, ai nhờ việc gì thì làm việc đó (theo sách Mẫu Thượng Ngàn, ông Nguyễn Xuân Khánh giải thích như vậy)

Những hình ảnh dưới đây được giới thiệu trong một ấn phẩm có tiêu đề “Bắc Bộ 1900” (Le Tonkin eu 1900) được xuất bản nhân triển lãm thế giới tại Paris, Pháp.

Người cửu vạn - 1

Người cửu vạn đẩy xe cút kít chở gạo.

Người cửu vạn - 2

Xe kéo tay là phương tiện kiếm cơm của rất nhiều người dân nghèo thời thuộc địa.

Người cửu vạn - 3

Một quầy hàng bán đồ gốm.

Người cửu vạn - 4

Nghề lấy ráy tai dạo.

Người cửu vạn - 5

Cậu bé bán khoai.

Người cửu vạn - 6

Chở lợn bằng xe cút kít.

Người cửu vạn - 7

Cụ ông bán chiếu cói.

Người cửu vạn - 8

Sản xuất và bày bán dép ngay tại chỗ.

Người cửu vạn - 9

Sản xuất đồ gia dụng bằng tre.

Người cửu vạn - 10

Nghề làm ô lọng.

Người cửu vạn - 11

Những người cửu vạn lúc rỗi việc.

Người cửu vạn - 12

Nghề khảm trai mỹ nghệ.

Người cửu vạn - 13

Một nghệ nhân thêu cờ phướn.

Người cửu vạn - 14

Những tấm da đang được căng tại một xưởng thuộc da trâu bò

TH/ST