Chữ “Bay” trong tiếng Hindu có nghĩa là Chào Sir phát âm nghe như Bảy , Dân Saigon nghe mấy ông “Chà và” chào nhau ….Bay ! bèn bắt chước gặp Ấn độ cũng chào Bảy …tên gọi Bảy Chà có từ đó !

Một trong những người Ấn đầu tiên đến Sài Gòn là ông Adamssah, người Pháp gốc Ấn. Ông đến Sài Gòn rồi đi một mạch xuống Tân Hiệp Mỹ Tho, nay là Tiền Giang làm nghề góp tiền chợ. Sau đó cưới được con gái quan chánh tổng là Nguyễn Thị Tín. Hồi đó dân địa phương đồn đại rằng, chắc Adamssah có bùa mê gì đó, nên mới lấy được con gái chánh tổng, đẹp nhất vùng. Đôi vợ chồng khác màu da này rất mực thương yêu nhau, chí thú làm ăn, sinh cơ lập nghiệp. Một trong những người con của ông bà là Henry Adamssh, là người khai sinh cách chế biến thịt bò 7 món một thực đơn rau sống mắm nêm của thời khẩn hoang Nam bộ và sáng lập nhà hàng ăn bò 7 món Au Pagolac từ năm 1930, nổi tiếng kéo dài trên 80 năm đến nay để được xác lập kỷ lục “Thương hiệu tồn tại lâu năm nhất”.

TH/ST