Những bức ảnh Việt Nam xưa được sưu tầm từ nhiều nguồn giúp chúng ta hình dung được khung cảnh Việt Nam trong quá khứ. Mời quý vị cùng xem.

dinh quan Kinh lược Hoàng Cao Khải ở Hà Nội

các chú lính khố đỏ xưa

các quan coi thi xướng danh sĩ tử

http://nguyentl.free.fr/autrefois/examen/Leu_chong_di_thi.jpg

một sĩ tử – chàng đang sôi kinh nấu sử

các sĩ tử đi thi

http://nguyentl.free.fr/autrefois/examen/giam-khao.jpg

http://nguyentl.free.fr/autrefois/examen/hoi-dong-thi.jpg

+http://nguyentl.free.fr/autrefois/examen/ket-qua.jpg

quan giám khảo Trần Sĩ Trắc

cổng chào trường thi Nam Định tháng 12 năm 1897

http://nguyentl.free.fr/autrefois/examen/Canh_thi_1895.jpg

+

lều chõng được tập trung trên một bãi đất cao

sĩ tử xem bảng vàng

lều chõng của sĩ tử

các quan coi thi ngồi trên chòi cao để giám sát

http://nguyentl.free.fr/autrefois/examen/thi-dau.jpg

http://nguyentl.free.fr/autrefois/examen/tan-khoa-du-tiec.jpg

các quan tân khoa được vua ban yến tiệc

http://nguyentl.free.fr/autrefois/examen/tan-khoa-dao-pho.jpg

+http://nguyentl.free.fr/autrefois/examen/ta-le.jpg

+

thay mặt nhà vua, quan Tổng dốc thành Nam Định nhận lễ tạ của các quan tân khoa

cầu Long Biên bắc qua sông Hồng – Hà Nội

Đãi bột làm giấy dó ở hồ Tây – Hà Nội

quán cóc liêu xiêu một câu thơ…

Quốc Tử Giám xưa

Bến sông Hồng Việt Trì

Lính An Nam

Lính của quan toàn quyền ở Hà Nội

Lễ nhậm chức của quan Toàn quyền tại Hà Nội tháng 10 năm 1902

Quân cận vệ của quan Toàn quyền

Xe bò

Nông dân miền nam xưa

Lão nông chi điền

Thị xã Đáp Cầu – Bắc Ninh

TH/ST