Những bức ảnh của tác giả người Pháp đã khắc họa đời sống sinh hoạt, trang phục và những nét đẹp của phụ nữ nông thôn Việt Nam đầu thế kỷ 20.

1-phu-nu-viet-xua-20-2889-29-1402303407366anh-hiem-ve-phu-nu-nong-thon-viet-nam-dau-the-ky-20 (1)anh-hiem-ve-phu-nu-nong-thon-viet-nam-dau-the-ky-20 (2)anh-hiem-ve-phu-nu-nong-thon-viet-nam-dau-the-ky-20 (3)anh-hiem-ve-phu-nu-nong-thon-viet-nam-dau-the-ky-20 (4)anh-hiem-ve-phu-nu-nong-thon-viet-nam-dau-the-ky-20 (5)anh-hiem-ve-phu-nu-nong-thon-viet-nam-dau-the-ky-20 (6)anh-hiem-ve-phu-nu-nong-thon-viet-nam-dau-the-ky-20 (7)anh-hiem-ve-phu-nu-nong-thon-viet-nam-dau-the-ky-20 (8)anh-hiem-ve-phu-nu-nong-thon-viet-nam-dau-the-ky-20 (9)anh-hiem-ve-phu-nu-nong-thon-viet-nam-dau-the-ky-20 (10)anh-hiem-ve-phu-nu-nong-thon-viet-nam-dau-the-ky-20phununongthon-76c3b-crop1402304061766p

TH/ST