Người nông dân chăm sóc ruộng rau, thiếu niên chăn trâu, cụ ông thư giãn trên tấm phản… là loạt tranh màu được in trong cuốn sách của Pháp: “Chuyên khảo bằng tranh vẽ về Đông Dương: Nam Kỳ – Tập 2”, xuất bản ở Paris năm 1935.

Ngôi nhà lá điển hình ở vùng nông thôn Nam Bộ xưa.

Trong một vườn cau.

Những người nông dân chăm sóc ruộng rau.

Nuôi lợn trong sân nhà.

Trên cánh đồng trồng dứa.

Người phụ nữ chuẩn bị bữa ăn.

Vật dụng trong nhà bếp.

Bữa ăn của một người đàn ông.

Cuộc sống ở nông thôn Nam Bộ một thế kỷ trước qua tranh màu của Pháp

Người mẹ ngồi cắt hạt cau trong khi hai đứa con chơi đùa trên võng.

Quầy bánh chuối ở một khu chợ.

Thiếu niên chăn trâu.

Cụ ông thư giãn trên tấm phản.

Người phụ nữ khấn vái trước bàn thờ.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG