Tại miền Nam Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, từ thời Đệ Nhất Cộng Hòa, ngày 24-10-1956 ông Ngô Ðình Diệm thay cựu Hoàng Bảo Ðại trong chức vụ Quốc Trưởng, rồi được bầu làm TổngThống, ký sắc lệnh chia Nha Cảnh Sát và Công An Trung phần ra làm 2: Nha Cao nguyên và Nha Trung nguyên.

Ngày 27-6-1962 ngành CS và CA hợp nhất và cải tổ thành Cảnh Sát Quốc Gia (CSQG). Ở Tỉnh không còn Ty Công An và Ty Cảnh Sát, chỉ có một Ty CSQG.

Cuối năm 1966, Lực lượng CSQG tăng từ 22.000 người lên 72.000 người. Tổng Nha tuyển dụng thêm một số nhân viên ngoại ngạch.

Ngày CSQG đầu tiên được tổ chức là ngày 1-.6-1972. Cảnh phục là áo sơ mi trắng ngắn tay, quần màu xám. Do vậy CSQG còn được gọi là Bạch Thử hay Chuột Bạch (White Mice). Năm 1973 thì cảnh phục đổi toàn màu xám, CS Dã chiến thì hoa màu đất. Để đáp ứng nhu cầu trong chiến tranh, nhiều sĩ quan quân đội chuyển sang CSQG, họ có cấp bậc cao. CSQG phải tuân thủ luật pháp nghiêm ngặt, muốn giam giữ tội phạm, xét nhà phải có trát của tòa án.

Trung Tâm huấn luyện CS căn bản Rạch Dừa Vũng Tàu, thời gian 3 tháng, học căn bản quân sự như: tập thao diễn cơ bản, tập bắn, tháo ráp vũ khí, điạ hình, rèn luyện tính can đảm, tập điều khiển giao thông… Sau đó được gắn Alpha trở về HVCS Thủ Đức học tiếp 10 tháng chuyên môn. Khi tốt nghiệp, trước khi tham gia lực lượng, CSQG phải thề nguyện:

– Tuyệt đối trung thành với Tổ Quốc, sẵn sàng hy sinh cho Dân Tộc
– Cương quyết thi hành luật pháp Quốc Gia
– Quyết tâm bảo vệ tài sản của Đồng Bào
– Luôn nêu cao Danh Dự và Trách Nhiệm của CSQG.
– Lấy Công, Minh, Liêm, Chính làm phương châm trong mọi hoạt động.

Biểu tượng và khẩu hiệu của CSQG

Cảnh sát Quốc gia VNCH đang nói chuyện với những người bán hàng rong

Tổng Hợp

TH/ST