Tử Cấm Thành Huế, hồ Hoàn Kiếm Hà Nội, động Huyền Không Đà Nẵng… là một số nét chấm phá về Việt Nam năm 1926 trong loạt ảnh người Pháp thực hiện.

Nhà bia ở lăng vua Minh Mạng, Huế.

Chân dung một viên quan ở Huế.

Bên trong điện Thái Hòa, nơi đặt ngai vàng của vua nhà Nguyễn ở Tử Cấm Thành Huế.

Cửu đỉnh nhà Nguyễn trước sân Thế Miếu ở kinh thành Huế.

Xung Khiêm Tạ ở lăng vua Tự Đức, Huế.

Những người phụ nữ bán nông sản ven đường ở Thừa Thiên – Huế.

Cầu Thê Húc và đền Ngọc Sơn ở hồ Hoàn Kiếm, Hà Nộii.

Chùa Một Cột ở Hà Nội.

Bên trong động Huyền Không ở danh thắng Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Những người phụ nữ ở Nha Trang, Khánh Hòa.

Bờ xe nước trên sông Trà Khúc, Quảng Ngãi.

Phụ nữ người Mường ở thị trấn Chợ Bờ, Hòa Bình.

Chân dung một người Mường.

Phụ nữ người Kinh ở thị trấn Chợ Bờ.

Một khúc sông Đà ở Hòa Bình.

Cụ ông trên bờ sông Đà.

Những người kéo thuyền trên sông Đà.

Nông dân xứ Bắc Kỳ kéo vó.

Người Thượng ở Tây Nguyên.

Em bé người Thượng.

Những di tích Chăm ở khu vực trung tâm thánh địa Mỹ Sơn, Quàng Nam.

Một góc thánh địa Mỹ Sơn.

Phế tích Phật viện Đồng Dương ở Thăng Bình, Quảng Nam.

Quần thể tháp Chăm Po Nagar bên sông Cái ở Nha Trang, Khánh Hòa.

Cổng vào một tòa tháp thuộc quần thể tháp Chăm Po Nagar.

Phế tích tháp Đôi ở Quy Nhơn, Bình Định.

Tượng voi đá của người Chăm ở thành cổ Đồ Bàn, Bình Định.

Tháp Cánh Tiên ở thành cổ Đồ Bàn.

Bệ thờ Champa ở trong động Tàng Chơn, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Phần thân đài thờ vũ nữ Trà Kiệu được trưng bày ở Bảo tàng Chăm, Đà Nẵng.

Một mảnh vỡ ở phần bệ đài thờ vũ nữ Trà Kiệu.

TH/ST