Dưới chế độ quân chủ, vấn đề đưa tin là chỉ có trong lãnh vực triều đình. Người dân thì chỉ có thể chờ cơ hội để nhờ người này hay người nọ mang thư giùm. Thời Pháp thuộc, người Pháp có công trong việc tạo ra một hệ thống đưa tin cho toàn dân, bất cứ người dân nào cũng có quyền sử dụng.

Nghề chuyển phát thư vào thời này là một nghề nguy hiểm vì lúc này lãnh thổ Việt Nam còn nhiều rừng rú, nơi ẩn náu nhiều thú dữ nhất là cọp. Có rất nhiều người phát thư bị cọp bắt trong khi đi phát thư.


Trước khi lên đường chuyển thư.


Người phát thư nghỉ ngơi trên đường.


Ðoàn vận chuyển thư bằng chân!


Một đoàn xe chở thư Sài Gòn – Cần Thơ thời Pháp thuộc.


Một đoàn xe chở thư Sài Gòn – Tây Ninh thời Pháp thuộc.


Bẫy cọp.


Cọp tiến vào nơi người dân sinh sống.


Nhiều nơi phải đi phát thư bằng voi để tránh gặp thú dữ.


Chổ trú đêm trong rừng cho mấy người phát thư.


Một con cọp bị giết.


Một con cọp bị bắt (1937).

TH/ST