Cùng ngắm những hình ảnh mộc mạc về thị xã Nha Trang năm 1967 qua loạt ảnh của cựu binh Mỹ Jack McCabe.


Trung tâm thị xã Nha Trang năm 1967. Ảnh: Jack McCabe.


Nhà thờ Núi nổi tiếng của Nha Trang. Ảnh: Jack McCabe.


Tượng Phật Trắng trên đồi Trại Thủy. Ảnh: Jack McCabe.


Bãi biển Nha Trang. Ảnh: Jack McCabe.


Trẻ em vui chơi trên bãi biển. Ảnh: Jack McCabe.


Một bãi biển hoang vắng không bóng người. Ảnh: Jack McCabe.


Trẻ em Nha Trang. Ảnh: Jack McCabe.


Em bé trên đồi Trại Thủy. Ảnh: Jack McCabe.


Xe xích lô trên đường phố. Ảnh: Jack McCabe.


Trẻ em trên bãi đất trống. Ảnh: Jack McCabe.


Quốc lộ 1 ở Nha Trang. Ảnh: Jack McCabe.


Khung cảnh ở ngoại vi Nha Trang. Ảnh: Jack McCabe.

Theo KienThuc

TH/ST