Trong những năm 1914-1917, nhiếp ảnh gia người Pháp Leon Busy đã thực hiện nhiều bức chân dung màu đặc sắc về người Việt. Ngày nay, các bức ảnh của ông được lưu giữ tại bảo tàng Albert Kahn của nước Pháp.


Hai người Việt ngồi uống trà và hút thuốc lào trong một tiệm hút ở Hà Nội năm 1915. Ảnh: Léon Busy.


Cựu Kinh lược sứ Hoàng Cao Khải chụp hình với vợ chồng con trai -Hoàng Trọng Phu, Tổng đốc Hà Đông. Ảnh: Léon Busy.


Tổng đốc tỉnh Hà Đông Hoàng Trọng Phu và phu nhân, 1915. Ảnh: Léon Busy.


Nghệ nhân ngồi vẽ tranh tại phố Hàng Trống, Hà Nội. Ảnh: Léon Busy.


Các nghệ sĩ của một phường nhạc. Ảnh: Léon Busy.


Quan tổng đốc một tỉnh gần Hà Nội. Ảnh: Léon Busy.


Một vị quan địa phương trong triều phục thường, 1916. Ảnh: Léon Busy.


Một vị kỳ mục gần Hà Nội, 1920. Ảnh: Léon Busy.


Một quan huyện ở Bắc Kỳ, 1915. Ảnh: Léon Busy.


Các diễn viên tuồng ở Sài Gòn năm 1915. Ảnh: Léon Busy.


Các diễn viên tuồng ở Sài Gòn năm 1915. Ảnh: Léon Busy.


Nhà nho ngồi đọc sách gần Hà Nội, 1915. Ảnh: Léon Busy.


Người hành khất mù xin ăn ven đường. Ảnh: Léon Busy.


Thanh niên đánh giậm. Ảnh: Léon Busy.


Diễn viên tuồng ở Hà Nội năm 1916. Ảnh: Léon Busy


Chú bé đứng bên tranh hổ trước cổng đền Vĩnh Thụy ở Hà Nội, Việt Nam đầu thế kỷ 20. Ảnh: Léon Busy.


Một sư cô và hai chú tiểu trong một ngôi chùa, khoảng năm 1916. Ảnh: Léon Busy.


Chú tiểu đọc kinh trong chùa Viên Minh, Phú Xuyên, Hà Nội. Ảnh: Léon Busy.


Cậu bé với con gà chọi. Ảnh: Léon Busy.


Các bé gái Bắc Kỳ năm 1916. Ảnh: Léon Busy.


Ông Hoàng Trọng Phu – quan Tổng đốc tỉnh Hà Đông cùng vợ và các con, năm 1915. Ảnh: Léon Busy.


Các phụ nữ hành khất mù và con nhỏ. Ảnh: Léon Busy.


Bé gái ăn trầu cùng người chị. Ảnh: Léon Busy.


Cô bé chăn trâu, năm 1915. Ảnh: Léon Busy.


Cậu né khép nép bên ông lý trưởng. Ảnh: Léon Busy.


Trẻ em trong một gia đình khá giả, năm 1915. Ảnh: Léon Busy.


Một gia đình người Tày ở Lạng Sơn năm 1915. Ảnh: Léon Busy.

TH/ST