Cùng xem những hình ảnh tư liệu có độ phân giải cao về Sài Gòn giai đoạn 1880-1890 do nhiếp ảnh gia Pháp Pierre Dieulefils (1862-1837) thực hiện.Sài Gòn thập niên 1880 trong loạt ảnh của Pierre Dieulefils

Dinh toàn quyền, ngày nay là Dinh Độc Lập – Hội trường Thống Nhất.

Dinh Thống đốc Nam Kỳ (Dinh Gia Long) – nay là bảo tàng TP HCM.

Căn cứ hải quân Pháp bên sông Sài Gòn.

Lăng mộ Giám mục Pháp Pigneau de Béhaine (Bá Đa Lộc), dân gian gọi là lăng Cha Cả. Khu vực này ngày nay là vòng xoay Lăng Cha Cả ở quận Tân Bình.

Hồ sen trong Vườn bách thảo – Thảo Cầm Viên ngày nay.

Hồ sen trong Vườn bách thảo – Thảo Cầm Viên Sài Gòn ngày nay.

Chân dung những phụ nữ bán hàng rong ở Sài Gòn.

Bên trong bưu điện Trung tâm.

Bến tàu trên kênh Bến Nghé.

Sài Gòn thập niên 1880 trong loạt ảnh của Pierre Dieulefils

Đường Catinat – nay là đường Đồng Khởi.

Chùa Bà Thiên Hậu ở Chợ Lớn.

Xe bò kéo ở vùng nông thôn của Sài Gòn.

Người nông dân và những chú trâu.

Xóm nhà lá ven kênh rạch ở ngoại ô Sài Gòn.

Pierre Dieulefils

kienthuc