Trong trận lụt lịch sử xảy ra ở miền Bắc cuối tháng 7/1926, Hải Dương là một trong những địa phương chịu hậu quả nặng nề nhất.

Nước ngập trắng bến thuyền sông Kẻ Sặt, TP Hải Dương trong trận lụt lịch sử 1926.

Những con thuyền neo đậu vào thân cây trên đường phố Hải Dương.

Di chuyển bằng thuyền trong thành phố ngập lụt, hình ảnh chụp gần bến sông Kẻ Sặt.

Những người cửu vạn đẩy xe chở hàng hóa trên phố Thương Mại.

Nước ngập lênh láng ở đường Thuộc địa Số 5.

Một con đường ở trung tâm thành phố.

Di chuyển bằng thuyền giữa trung tâm thành phố.

Quang cảnh phía ngoài nhà máy rượu Hải Dương.

Kho lúa của nhà máy rượu Hải Dương.

Phía sau nhà máy rượu.

Nhà máy xay lúa Hải Dương.

kienthuc