Giải trí

Nhà tôi!…

Ngày chưa có con, tôi gọi nhà tôi là mình xưng anh. Ngày có con rồi, tôi gọi nhà tôi

Nhiều hơn nữa
  • File:Bau troi chieu hoang hon.png - Wikimedia Commons

Một ngày bao nhiêu lâu?

(Cho những gã chồng lông bông) Sau những giờ căng thẳng việc cơ quan Anh lại bận rộn với bao cuộc vui: sinh nhật, thôi