Hiện tượng nháy mắt là một hiện tượng thông thường, nhưng đôi khi nó có mang theo điềm báo. Dưới đây là các điềm nháy mắt theo từng khung giờ.
Về sự ứng nghiệm của loại điềm nháy mắt này thì mỗi người hiểu một nghĩa khác nhau và gần như do sự truyền khẩu hoặc quan niệm dân gian.

man in blue hoodie inside car

Đại khái đàn ông nháy mắt phải là tốt, máy mắt trái là xấu. Còn đàn bà thì ngược lại. Đó là lề lối thông thường dựa trên nguyên tắc “nam tả nữ hữu”, mà chúng ta có thể nói là khá sai lầm, nếu không bảo là vô căn cứ.

Theo nghiên cứu qua những sách Đông Tây nêu trên, thì ý nghĩa của điềm nháy mắt tương đồng như sau, bất luận là nam hay nữ.

* Điềm báo khi nháy mắt trái theo khung giờ.

23h – 1h: Giờ có bạn bè ở xa về.
1h – 3h: Giờ buồn bực do người trong thân gây ra.
3h – 5h: Có người mang tin có lợi đến.
5h – 7h: Có người âm thầm giúp đỡ mình, sẽ có tin trong vài ngày.
7h – 9h: Có khách quấy rầy.
9h – 11h: Có người mời ăn uống.
11h – 12h: Có người đem tin vui về.
13h – 15h: Có tin vui.
15h – 17h: Gặp chuyện bất ngờ về tình cảm.
17h – 19h: Có khách sang đến nhà bàn chuyện hôn nhân, hay chuyện làm ăn.
19h – 21h: Việc suy nghĩ trong lòng sắp thành sự thật.
21h – 23h: Có khách quý đến nhà

* Điềm báo khi nháy mắt phải theo khung giờ.

23h – 1h: Có rượu thịt, ăn uống.
1h – 3h: Có người thân nhắc nhở.
3h – 5h: Sắp có tin lệnh đem đến.
5h – 7h: Tin lợi bất ngờ
7h – 9h: Có lời ăn tiếng nói, đề phòng có thể đến kiện tụng.
9h – 11h: Có kẻ gây chuyện, đề phòng xô xát.
11h – 12h: Đề phòng tai nạn hoặc mất của.
13h – 15h: Hao têi không đáng kể.
15h – 17h: Có người khác phái đang nhớ đến mình.
17h – 19h: Có bê con ở xa đến thăm.
19h – 21h: Có người rủ đi du lịch.
21h – 23h: Có chuyện rắc rối.

TH/ST