Bạn hãy tra cứu giấc mơ, giấc mộng của mình theo bảng dưới đây để giải đoán ý nghĩa của chúng ngay nhé! Giấc mộng của bạn bắt đầu bằng chữ cái nào dưới đây:

Những giấc mộng bắt đầu bằng chữ O.

Ở trong nước: Thấy ở trong nước là có người ganh ghét

Ôm đầu: Thấy hai tay ôm đầu là có chuyện buồn bực

Ôm đầu người chết: Thấy ôm đầu người chết là có điều lo ngại

Ôm người yêu: Thấy ôm người yêu là sắp có tai tiếng

Ôm vợ, chồng: Thấy ôm vợ hoặc chồng mừng rỡ là có của bất ngờ

Ong bay: Thấy ong bay vào nhà là giải oán nhẹ nhàng Thấy ong bay gần bông hoa là có duyên tình

Ong đậu: Thấy ong đậu lên mình là có sự buồn phiền

Ong đốt: Thấy bị ong đốt là sẽ có thành công sau khi vất vả

TH/ST