Nhạc lý cơ bản

/Nhạc lý cơ bản
Nhạc lý cơ bản

Một số khái niệm

Các âm giai ngũ âm Âm giai ngũ âm là các âm giai được hình thành từ 5 nốt nhạc. Các âm giai này được sử dụng rất nhiều trong các làn điệu dân ca tại nhiều nước. Mặc dù bất kỳ âm giai nào được hình thành từ 5 nốt nhạc theo lý thuyết thì đều được gọi là ngũ âm, nhưng các hình thức ngũ âm phổ biến nhất là hai loại sau: Hai loại âm giai ngũ…

Xác định dấu khóa

Xác định bộ khóa Mỗi bộ khóa đều liên quan đến một âm giai trưởng và một âm giai thứ song song. Khi thực hành, có thể học thuộc lòng một số dấu khóa trong mỗi âm giai tiêu biểu. Ðồng thời, chúng ta cũng có thể xác định dấu khóa cho từng âm giai. Xác định âm giai có dấu khóa thăng Âm giai trưởng sẽ được xác định cao hơn dấu thăng cuối cùng trong bộ khóa 1/2…

Các nhạc hiệu cơ bản

Các dấu hóa cơ bản Âm giai trưởng và âm giai thứ tự nhiên được xây dựng tương ứng trên cơ sở âm giai Ðô và La (Ðô trưởng, La thứ) bởi các âm giai này không chứa dấu hóa. Nhằm xây dựng các âm giai này nhưng bắt đầu bằng một nốt khác thì phải thay đổi một hay nhiều nốt nhạc. Ví dụ, trong âm giai Sol trưởng, có nốt Fa thăng. Nếu bạn muốn soạn một giai…

Âm giai trưởng

Âm giai trưởng Âm giai trưởng gồm 7 nốt. Các nốt cách nhau một cung ngoại trừ các bậc  III-IV và VII-I: Âm giai trưởng và âm giai thứ là những âm giai phổ biến nhất bởi vì chúng được sử dụng thường xuyên trong 4 thế kỷ qua. Âm giai song song Âm giai Ðô trưởng và La thứ có các nốt nhạc giống nhau, vì vậy gọi là song song nhau. Ðô trưởng là âm giai trưởng song…

Âm giai là gì ?

Âm giai là gì? Theo hệ thống bình quân thì quãng 8 được chia đều thành 12 nốt nhạc. Âm giai là chuỗi những nốt nhạc được tuyển chọn từ 12 nốt này. Mỗi nốt nhạc này được gọi là một bậc. Mỗi bậc đều có tên riêng, nhưng thông thường được ký hiệu bằng chữ số La mã Hai âm giai được phân biệt bởi: Số lượng nốt mà chúng có Khoảng cách giữa các bậc Ví dụ, 7…

Hợp âm 9

Hợp âm 9 Một hợp âm 9 được tạo ra bằng cách thêm vào hợp âm 7 một quãng 9 Các hợp âm 9 thông dụng nhất được xây dựng ở bậc át (V). Khi hợp âm 9 hình thành từ một hợp âm trưởng thì gọi là hợp âm át trưởng 9 và khi nó hình thành từ một hợp âm thứ thì gọi là hợp âm thứ 9. Các hợp âm 9 cũng có thể được hình thành…


  • acordes12.gif (2494 bytes)

Xác định hợp âm 7

Xác định hợp âm Việc xác định hợp âm nhanh chóng và chính xác rất cần thiết nếu bạn muốn phân tích và hiểu được bản nhạc mà bạn trình bày hoặc nghe. Vì vậy, điều quan trọng là cần phải phát triển kỹ năng này trong mối quan hệ với xác định quãng, đặc biệt là quãng 3 và quãng 5 Sử dụng kiến thức về quãng, bạn có thể xác định hợp âm một cách nhanh chóng. Một…

Hợp âm 7 và cấp độ của âm giai

Hợp âm 7 và các bậc của âm giai Bảng sau đây biểu diễn các bậc của âm giai mà chúng ta sẽ tìm thấy từng loại hợp âm 7. Hợp âm Âm giai trưởng Âm giai thứ tự nhiên Âm giai thứ hòa âm Âm giai thứ giai điệu ÁT 7 V VII V IV, V Trưởng 7 I, IV III, VI VI – Thứ 7 II, III, VI I, IV, V IV II 7 giảm – – VII…

Hợp âm 7 trong âm giai trưởng

Thành lập hợp âm 7 trong âm giai trưởng Các ví dụ sau đây cho thấy các hợp âm 7 được hình thành bằng cách sử dụng âm giai trưởng: Hợp âm 7 trong âm giai trưởng Thành lập hợp âm 7 trong âm giai thứ Kể từ khi có 3 loại âm giai thứ (tự nhiên, hòa âm và giai điệu) thì các hợp âm 7 trong âm giai này trở nên phong phú hơn. Hợp âm 7 trong…
  • acordes14.gif (2380 bytes)

Nguồn gốc tên gọi của các hợp âm 7

Nguồn gốc tên gọi của các hợp âm 7 Hiểu biết được nguồn gốc tên gọi của các hợp âm giúp bạn có thể nhớ được cấu trúc của nó Hợp âm Nguồn gốc tên gọi ÁT 7 Hợp âm này được xây dựng trên âm át của các âm giai trưởng, thứ hòa âm và thứ giai điệu Trưởng 7 Hợp âm trưởng 3 nốt và quãng 7 trưởng Thứ 7 Hợp âm thứ 3 nốt và quãng 7…

Cấp độ hợp âm và âm giai

Các Bậc của hợp âm và âm giai Bảng dưới đây biểu diễn cách sử dụng hợp trong mỗi âm giai theo từng bậc Hợp âm Âm giai trưởng Âm giai thứ Âm giai thứ hòa âm Âm giai thứ giai điệu Trưởng I, IV, V III, VI, VII V, VI IV, V Thứ II, III, VI I, IV, V I, IV I, II Giảm VII II II, VII VI, VII Tăng – – III III Biết được loại hợp…

Hợp âm 3 nốt

Hợp âm 3 Hợp âm 3 là một hợp âm hình thành từ 3 nốt nhạc. Hợp âm 3 nốt có thể là hợp âm trưởng, hợp âm thứ, hợp âm tăng và hợp âm giảm. Các ví dụ dưới đây biểi diễn cấu trúc của từng hợp âm nói trên. Hợp âm trưởng: Quãng 3 trưởng., Quãng 5 đúng. Hợp âm thứ: Quãng 3 thứ, quãng 5 đúng Hợp âm giảm: Quãng 3 thứ, quãng 5 giảm Hợp âm…