Buôn tàu là buôn bán phải dùng tàu thuỷ chở hàng, tức là buôn to. Buôn bè là buôn gỗ, chở thành từng bè, cũng tức là buôn to. Dè miệng là ăn dè sẻn, hà tiện. Câu này nghĩa là buôn to bán lớn cũng không bằng bớt sự ăn tiêu. Nếu ăn tiêu hoang tàn xa xỉ quá thì buôn to bán lớn đến mấy cũng không thể làm giàu. Đại ý khuyên người ta nên tiết kiệm, nhất là sự ăn uống.

Bà Rịa - Vũng Tàu di dời gần 160.000 dân tránh bão số 9 - Báo VTC News

Có thể hiểu câu này một cách đơn giản là mỗi người hay mỗi gia đình không được tiêu hết số tiền kiếm được. Kiếm được nhiều tiền mà tiêu hết thì không tốt bằng kiếm ít tiền mà tiêu không hết. Không thể thấy ngay sự ‘không tốt bằng’ khi vẫn còn kiếm được tiền, nó chỉ hiện ra khi không thể kiếm tiền được nữa (khi về già, khi ốm đau…). Ý nghĩa này vẫn còn đúng trong thời nay và đúng ở các nước khác nhau.

Nguồn:
1. Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005
2. Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải – tập II, Quốc học thư xã xuất bản, 1952

TH/ST