Ràng là từ có gốc Hán, viết là 翎, đọc là linh, nghĩa là lông chim. “Chim ra ràng” ám chỉ những con chim nón vừa mới mọc lông và bắt đầu trưởng thành.

272

Chim ra ràng thường chỉ chim non vừa mọc đủ lông đủ cánh và có thể bay được. Chim ra ràng thường nói đến bồ câu vì nó nổi tiếng là một món ăn ngon. Hay còn gọi là “Bồ câu ra ràng”, khi đó thịt sẽ ngọt và mềm, nấu cháo hay miến, thậm chí là hầm thì đều rất ngon và bổ dưỡng.

Chính vì đặc tính này mà người xưa thường có câu “Nhất chim ra ràng, nhì nàng bỏ guốc” hoặc “Cau phơi tái, gái mãn tang, bồ câu ra ràng, gà mái ghẹ”.

TH/ST