Môn đăng hộ đối phiên âm từ tiếng Hán 门当户对 (Méndānghùduì) là câu thành ngữ chỉ việc 2 gia đình trong quan hệ thông gia, nhà trai và nhà gái là tương xứng với nhau về mặt địa vị xã hội và tài sản, đều là những gia đình quyền quý, giàu có, theo quan niệm hôn nhân thời phong kiến.
Môn đăng hộ đối (门当户对)
Theo nghĩa Hán Việt:

Môn (门): cửa
Đăng (当): đèn (hoặc lên)
Hộ (户): nhà
Đối (对): cặp tương xứng, đối xứng

Môn đăng hộ đối ý nói từ ngoài cửa cho đến trong nhà đều tương xứng. Tuy nhiên, quan niệm chọn thông gia này chỉ phổ biến trong thời phong kiến, ngày nay thì quan niệm này đã dần được thay thế bằng xứng đôi vừa lứa, hai người trai và gái yêu nhau, hợp nhau, thì là sẽ tiến đến hôn nhân, chứ không phụ thuộc vào điều kiện gia đình môn đăng hộ đối như trước đây nữa.

TH/ST