Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại là câu thành ngữ phê phán sự bàng quan, vô cảm trước tai họa, vận hạn của người khác, những người ích kỷ chỉ biết đến bản thân mình.Đã là hàng xóm láng giềng, những lúc khó khăn hoạn nạn, thì cần giúp đỡ lẫn nhau, tình làng nghĩa xóm, tắt lửa tối đèn có nhau, bán …

Việc phòng chống hỏa hoạn của người xưa

Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại là câu thành ngữ phê phán sự bàng quan, vô cảm trước tai họa, vận hạn của người khác, những người ích kỷ chỉ biết đến bản thân mình.Đã là hàng xóm láng giềng, những lúc khó khăn hoạn nạn, thì cần giúp đỡ lẫn nhau, tình làng nghĩa xóm, tắt lửa tối đèn có nhau, bán anh em xa mua láng giềng gần là vậy. Nhưng đây họ lại sống theo kiểu Đèn nhà ai nhà ấy rạng, không chút đoái hoài đến tình hình của những người xung quanh, rồi khi đến lượt bản thân rơi vào hoàn cảnh đó, thì mới thấy được hậu quả của lối sống vô cảm là như thế nào, cũng như việc cháy nhà hàng xóm thì không giúp đỡ dập lửa, rồi có lúc lửa sẽ lan sang nhà mình lúc nào không hay.

câu tục ngữ, thành ngx nói về cháy nhà hàng xóm bình chân như vại

TH/ST