Hình ảnh

/Hình ảnh

Ảnh cổ Việt Nam và tư liệu – Phần 15

Những bức ảnh Việt Nam xưa được sưu tầm từ nhiều nguồn giúp chúng ta hình dung được khung cảnh Việt Nam trong quá khứ. Mời quý vị cùng xem. cậu ấm và thằng (cụ) hầu một ngôi chjùa ở Sơn Tây xay thóc -

2024-06-19T05:32:53-05:00

Ảnh cổ Việt Nam và tư liệu – Phần 14

Những bức ảnh Việt Nam xưa được sưu tầm từ nhiều nguồn giúp chúng ta hình dung được khung cảnh Việt Nam trong quá khứ. Mời quý vị cùng xem. cô gái Nhựt Bủn thời bấy giờ người lao động ở Hà Nội xưa sông

2024-06-19T01:29:29-05:00

Ảnh cổ Việt Nam và tư liệu – Phần 13

Những bức ảnh Việt Nam xưa được sưu tầm từ nhiều nguồn giúp chúng ta hình dung được khung cảnh Việt Nam trong quá khứ. Mời quý vị cùng xem. Thành Kì Lừa - Lạng Sơn một nhà tư sản đi nghỉ mát ở Đồ

2024-06-18T21:20:41-05:00

Ảnh cổ Việt Nam và tư liệu – Phần 12

Những bức ảnh Việt Nam xưa được sưu tầm từ nhiều nguồn giúp chúng ta hình dung được khung cảnh Việt Nam trong quá khứ. Mời quý vị cùng xem. một nhóm người Thổ ở Lạng Sơn xưa Tết Trung thu ở miền Bắc xưa

2024-06-17T15:02:44-05:00

Ảnh cổ Việt Nam và tư liệu – Phần 11

Những bức ảnh Việt Nam xưa được sưu tầm từ nhiều nguồn giúp chúng ta hình dung được khung cảnh Việt Nam trong quá khứ. Mời quý vị cùng xem. chung quy sướng nhất cụ này, cơm no diệu say nằm khểnh khềnh khênh mấy

2024-06-17T10:54:12-05:00

Ảnh cổ Việt Nam và tư liệu – Phần 10

Những bức ảnh Việt Nam xưa được sưu tầm từ nhiều nguồn giúp chúng ta hình dung được khung cảnh Việt Nam trong quá khứ. Mời quý vị cùng xem. cảnh hát bội hồi năm 1906 cụ chơi toàn phiện, nể cụ dân Cu li

2024-06-17T06:52:02-05:00

Ảnh cổ Việt Nam và tư liệu – Phần 9

Những bức ảnh Việt Nam xưa được sưu tầm từ nhiều nguồn giúp chúng ta hình dung được khung cảnh Việt Nam trong quá khứ. Mời quý vị cùng xem. chùa Một cột ở Hà Nội xưa, xung quanh đầy lau sậy những người ăn

2024-06-17T02:47:40-05:00

Ảnh cổ Việt Nam và tư liệu – Phần 8

Những bức ảnh Việt Nam xưa được sưu tầm từ nhiều nguồn giúp chúng ta hình dung được khung cảnh Việt Nam trong quá khứ. Mời quý vị cùng xem. Nông dân miền nam xưa Benh vien o Bac Ninh xua Chùa Kim Liên -

2024-06-16T22:42:20-05:00

Ảnh cổ Việt Nam và tư liệu – Phần 7

Những bức ảnh Việt Nam xưa được sưu tầm từ nhiều nguồn giúp chúng ta hình dung được khung cảnh Việt Nam trong quá khứ. Mời quý vị cùng xem. của hàng bán thịt của người Hoa ở Sài Gòn đại gia đình một nhà

2024-06-16T18:34:26-05:00

Ảnh cổ Việt Nam và tư liệu – Phần 6

Những bức ảnh Việt Nam xưa được sưu tầm từ nhiều nguồn giúp chúng ta hình dung được khung cảnh Việt Nam trong quá khứ. Mời quý vị cùng xem. dinh quan Kinh lược Hoàng Cao Khải ở Hà Nội các chú lính khố đỏ

2024-06-16T14:29:12-05:00

Ảnh cổ Việt Nam và tư liệu – Phần 5

Những bức ảnh Việt Nam xưa được sưu tầm từ nhiều nguồn giúp chúng ta hình dung được khung cảnh Việt Nam trong quá khứ. Mời quý vị cùng xem. nữ sinh Huế năm 1930 bẫy cọp chợ Đồng phố Hàng Khoai - Hà Nội

2024-06-16T10:22:40-05:00

Ảnh cổ Việt Nam và tư liệu – Phần 3

Những bức ảnh Việt Nam xưa được sưu tầm từ nhiều nguồn giúp chúng ta hình dung được khung cảnh Việt Nam trong quá khứ. Mời quý vị cùng xem. các nha lại xưa Một gia đình ở Quảng Yên - miền Bắc xưa Nông

2024-06-16T06:19:40-05:00