Trang nhà2021-09-19T11:38:03-05:00

Thế lực các chú trong Nam kỳ

[Người Tàu sang Nam kỳ từ bao giờ? – Quốc triều ta ngày trước chiêu tập dân Tàu và xử trí họ khôn khéo là thế nào? Người Minh hương.]  Người Tàu có thế lực

  • Chợ Trời Saigon trước 75

Ký ức chợ trời Sài Gòn trước 1975

Chợ trời hay chợ giời là khu chợ mở ngoài trời với tính chất tự phát, nơi mọi người đến để bán hoặc trao đổi hàng hóa. Chợ trời thường không có các gian hàng

Chuyện tình lá Diêu Bông

Lá Diêu Bông không hiện hữu trên trái đất này thì làm sao ai mà tìm thấy được và như thế thì chẳng khác nào người đẹp gieo cầu trong gió lớn, làm lỡ duyên

  • Muốn biết người bên cạnh mình là quân tử hay tiểu nhân, chỉ cần nhìn vào 1  đặc điểm này

Lợn mẹ giết lợn con

Người quân tử không bao giờ lấy cái hình sắc khác nhau mà thành bụng yêu hay sinh bụng ghét, lại nhất là, không lấy cái tư tưởng thế lợi trái nhau mà lúc hợp,

  • Khi mất nước, não của chúng ta sẽ phải làm việc vất vả hơn bình thường

Phản ứng của cơ thể khi mất nước

Chuyện gì xảy ra nếu chúng ta ngừng uống nước? Chúng ta sẽ phải bán cái máy lọc nước này cho cửa hàng phế liệu. Thật không thể tin được! Khi mất nước, não của

Nhiều hơn nữa

Hôm nay bạn là chính mình. Không gì đúng đắn hơn sự thật này. Không có bất kỳ ai trên thế gian này giống như bạn, hơn chính bạn

— Theodor Seuss Geisel