Kỹ năng

/Kỹ năng

Tên tù nước Sở

Chung Nghi là người nước Sở(1) bị nước Trịnh bắt nộp sang nước Tấn(2). Nước Tấn đem bỏ tù. Một hôm vua Cảnh Công đòi ra, cho cởi trói, gọi đến tận nơi, rồi hỏi: - Ông cha nhà ngươi xưa nay làm nghề gì

2023-05-31T01:50:26-05:00