Đọc lại bài thơ “Đôi dép” – Bài thơ đáng yêu trên mạng một thuở

Bài thơ đầu anh viết tặng cho em Là bài thơ anh kể về đôi dép Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết Những vật tầm thường cũng viết thành thơ Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ Có yêu nhau đâu