Điềm hắt hơi

Giải mã điềm báo Nhảy mũi (hắt xì hơi) theo giờ

Điềm ù tai

Giải mã điềm báo Ù tai trái, Ù tai phải theo giờ

Điềm thịt giựt

Giải mã điềm báo thịt giựt theo giờ

Điềm nháy mắt

Giải mã điềm nháy mắt theo giờ

Điềm chim kêu

Điềm báo kiết hung qua tiếng kêu chim lợn, quạ

Điềm hồi hộp

Điềm báo lo lắng, bồn chồn

Điềm máy môi

Điềm báo khi bị giựt môi, run môi

Điềm nóng tai

Điềm báo nóng tai, rát tai

Điềm mặt nóng

Điềm báo nóng mặt, xây xẩm

Điềm chó tru

Điềm báo hung cát khi chó tru (hú)

Điềm lửa cười

Điềm báo lửa cười, lừa bùng

Điềm nồi kêu

Điềm báo hung cát nồi xoong kêu

Điềm chiêm bao

Giải mã điềm báo của những giấc mơ

Nhân tướng học

Xem tướng, nốt ruồi…

Huyền bí – Tâm linh – Phong thủy