Điện Thoại

Điện thoại hiện nay có mặt ở khắp mọi nơi và là một phương tiện liên hệ vừa mau chóng vừa tương đối rẻ. Vì thế chúng ta cũng nên biết cách xử dụng một đôi khi cần đến.

Khi xử dụng điện thoại để liên lạc với ai, trước hết cúng ta phải nhấc ông lên, để vào tai nghe. Trong điện thoại có tiếng kêu ‘u u’ liên tục, thì bắt đầu bấm số. Bấm đều tay, không nhanh quá mà cũng không chậm quá.

Nếu liên hệ trong nước thì có mã số tỉnh, rồi số máy. Thí dụ : 077-834567, 077 là mã số tỉnh Kiên Giang 834567 là số máy của nhà xứ Trinh Vương.

Nếu ngoài nước thì nhấn 00 + mã số nước + số máy.

Hốt hoảng khi thấy lịch sử tìm kiếm trên điện thoại của bạn gái ...

Nếu số máy chúng ta gọi không bận, chúng ta sẽ nghe thấy tiếng chuông reo. Tiếng chuông sẽ ngừng reo khi có người nhấc ống lên. Lúc đó chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện.

Trường hợp không nghe thấy tiếng chuông reo mà chỉ thấy tiếng ‘tít tít’ ngắn, thì máy ấy đang bận. Trong trường hợp này, chúng ta đặt ống nói vào máy như trước, chờ một lúc rồi có thể quay lại.

Đang nói chuyện mà chúng ta bị kẹt một chút hay đi gọi một ai. Chúng ta đặt ống nói vào máy, nhưng để ở bên ngoài. Rồi sau đó nói chuyện tiếp.

Khi nghe điện thoại, người lịch sự không hỏi  : ai đó, nhưng thường nói : tôi hân hạnh tiếp chuyện với .ai đó ở đầu dây. Hoặc nói : Xin vui lòng cho biết quý danh.

Khi gọi điện thoại, chúng ta cố gắng nói thật vắn tắt. Vì lúc đó chúng ta đường đột bắt chúng ta tiếp chuyện mình. Chỉ có thể nói chuyện dài với người thân. Tuy nhiên nếu định kéo dài câu chuyện, chúng ta nên mở đầu : chào anh (chị, ông, bà…) Anh (chị, ông, bà…) có rảnh độ 10 phút không.

Khi việc liên hệ chấm dứt, chúng ta đặt ống nói vào đúng chỗ của nó.

Và nếu nhờ máy điện thoại của người khác, sau khi gọi xong, chúng ta nên trả tiền ngay cho… khổ chủ.

Tóm Lược

Khi xử dụng điện thoại liên hệ với ai, chúng ta nên nhớ những việc sau :

– Nhấc ống nói lên, để ào tai nghe, nếu thấy tiếng ‘u u’ liên tục, thì bắt đầu bấm số.

– Nếu máy bên kia không mắc bận, chúng ta sẽ nghe thấy tiếng chuông reo. Tiếng chuông sẽ ngừng reo khi có người nhấc ống lên nghe. Lúc đó, chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện.

– Trường hợp không nghe thấy tiếng chuông reo mà chỉ thấy tiếng ‘tít tít’ ngắn, như thế là máy bên kia đang mắc bận. Trường hợp này, chúng ta đặt ống vào máy và chờ một lúc và có thể gọi lại.

– Nếu không biết người tiếp chuyện  với mình là ai, thì chúng ta nên hỏi : Alô, xin vui lòng cho biết quý danh.

– Khi gọi điện thoại chúng ta nên nói vắn tắt. Gọi xong, đặt ống vào đúng vị trí của nó. Và nếu gọi ké máy người khác, nên trả tiền ngay cho chủ máy.

TH/ST