Hình do Emile Gsell chụp, chưa rõ năm nào, in trong cuốn sách hình “Chuyến du lịch bằng đường biển từ Ai Cập đến Đông Dương” xuất bản năm 1880.

This image has an empty alt attribute; its file name is petrus-truong-vinh-ky-01.jpg

1880 – Voyage de l’Égypte à l’Indochine – Petrus Trương-vĩnh Ký

source: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84515897/f85.planchecontact.hl


This image has an empty alt attribute; its file name is tvk-tu-choi-quoc-tich-02.jpg

Di ảnh Trương Vĩnh Ký. (Hình: Internet)


This image has an empty alt attribute; its file name is petrus-truong-vinh-ky-02.jpg

1863 Ông Trương Vĩnh Ký (1837-1898), khi 26 tuổi, phiên dịch trong sứ đoàn Phan Thanh Giản


This image has an empty alt attribute; its file name is petrus-truong-vinh-ky-03.jpg

1883 – Joannes Baptistus Petrus Truong-Vinh-Ky – Jean Baptiste Petrus Vĩnh Ký (1837-1898)

Ông Petrus Ký năm 46 tuổi

source:gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84509187/f1.item.langEN


This image has an empty alt attribute; its file name is petrus-truong-vinh-ky-04.jpg

Photo 1863, Paris


This image has an empty alt attribute; its file name is petrus-truong-vinh-ky-05.jpg

Voici l’original du portrait de Petrus Ky détenu dans la famille This is the Petrus Ky original painting owned in the family


This image has an empty alt attribute; its file name is truong-vinh-ky-au-du-01.jpg

(Source: Hervé Bernard).


This image has an empty alt attribute; its file name is tai-lieu-moi-petrus-ky-05.jpg

Hình Petrus Ký chụp tại Khách sạn số 17 đường Lord Byron tại Paris năm 1863.


This image has an empty alt attribute; its file name is tvk-duc-trong-01.jpg

Nhà báo, học giả Trương Vĩnh Ký. Ảnh: Luật Khoa tổng hợp.


This image has an empty alt attribute; its file name is ky-yeu-pk-2018-16.jpg
Trương Vĩnh Ký trong một lớp dạy về ngôn ngữ cho một số người Pháp và người Việt

This image has an empty alt attribute; its file name is ky-yeu-pk-2018-24.jpg
Trương Vĩnh Ký dạy quan Tây, quan Ta tại nhà.

This image has an empty alt attribute; its file name is truong-vinh-ky-ky-4-03.jpg
Chân dung Trương Vĩnh Ký qua nét vẽ của con rễ ông là Nguyễn Hữu Nhiêu
This image has an empty alt attribute; its file name is truong-vinh-ky-ky-5-03.jpg
Ảnh chụp Trương Vĩnh Ký giai đoạn cuối đời

This image has an empty alt attribute; its file name is ky-yeu-pk-2018-192.jpg
Đại gia đình Trương Vĩnh Ký.

TH/ST