Những hình ảnh dưới đây được giới thiệu trong một ấn phẩm có tiêu đề “Bắc Bộ 1900” (Le Tonkin eu 1900) được xuất bản nhân triển lãm thế giới tại Paris, Pháp

Ảnh hiếm về kế sinh nhai trên phố phường Việt Nam năm 1900

Người cửu vạn đẩy xe cút kít chở gạo.

Xe kéo tay là phương tiện kiếm cơm của rất nhiều người dân nghèo thời thuộc địa.

Một quầy hàng bán đồ gốm.

Nghề lấy ráy tai dạo.

Cậu bé bán khoai.

Chở lợn bằng xe cút kít.

Cụ ông bán chiếu cói.

Sản xuất và bày bán dép ngay tại chỗ.

Sản xuất đồ gia dụng bằng tre.

Nghề làm ô lọng.

Những người cửu vạn lúc rỗi việc.

Nghề khảm trai mỹ nghệ.

Một nghệ nhân thêu cờ phướn.

Những tấm da đang được căng tại một xưởng thuộc da trâu bò.

BELLE INDOCHINE