Rút từ tập Atlas General L’Indochine Francaise xuất bản 1909

Bình định, Bình thuận, Đắc lắc, Hà tĩnh, Khánh hòa, Nghệ an, Phan rang, Phú yên, Quảng bình, Quảng nam, Quảng ngãi, Quảng trị, Thanh hóa, Thừa thiên

4883 – Droit

Atlas général de l’Indo-Chine française

Atlas général de l’Indo-Chine française

Atlas général de l’Indo-Chine française

Atlas général de l’Indo-Chine française

TH/ST