Mía đường là ngành sản xuất quan trọng ở Việt Nam thập niên 1920. Nhiều nhà máy mía đường đã được người Pháp đầu tư trang thiết bị hiện đại.


Các nhà xưởng của nhà máy đường Hiệp Hòa ở huyện Đức Huệ, tỉnh Hậu Nghĩa (nay thuộc tỉnh Long An), Việt Nam thập niên 1920. Ảnh tư liệu.


Mía được vận chuyển đến nhà máy bằng đường thủy từ các đồn điền mía trong khu vực. Ảnh tư liệu.


Vận chuyển mía đường vào phân xưởng bằng băng chuyền. Ảnh tư liệu.


Vận chuyển mía đường vào phân xưởng bằng băng chuyền. Ảnh tư liệu.


Mía được đưa vào khu vực sơ chế của nhà máy đường Hiệp Hòa. Ảnh tư liệu.


Hệ thống máy ép mía hoạt động bằng các tuốc-bin. Ảnh tư liệu.


Hệ thống máy lọc. Ảnh tư liệu.


Hệ thống máy móc dùng để nấu nước mía và tinh luyện đường. Ảnh tư liệu.


Cận cảnh một dây chuyền nấu nước mía. Ảnh tư liệu.


Bên trong một phân xưởng của nhà máy. Ảnh tư liệu.


Phòng máy của nhà máy đường Hiệp Hòa. Ảnh tư liệu.


Nhân viên người Việt đứng bên hệ thống máy móc khổng lồ. Ảnh tư liệu.


Trường học của con em nhân viên nhà máy đường Hiệp Hòa. Ảnh tư liệu.

TH/ST