///Đời sống của người Việt cổ qua những hình vẽ
2023-04-07T14:25:42-05:00

Đời sống của người Việt cổ qua những hình vẽ

I. TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN

Hiện vật tiêu biểu nhất của văn hóa Việt cổ, nền văn minh sông Hồng

TRỐNG ĐỒNG NGỌC LŨ
MẶT TRỐNG ĐỒNG NGỌC LŨ
BẢN VẼ CỦA NGÔ QUỲNH NGA
TRỐNG NGỌC LŨ (CHI TIẾT)
TRỐNG NGỌC LŨ (CHI TIẾT)

2. TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN

TRỐNG HOÀNG HẠ (CHI TIẾT)
TRỐNG HOÀNG HẠ (CHI TIẾT)

3. TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN

MẶT TRỐNG CỔ LOA – TOÀN CẢNH SINH HOẠT CỦA NGƯỜI VIỆT CỔ
TRỐNG CỔ LOA (CHI TIẾT)
TRỐNG CỔ LOA (CHI TIẾT)

4. TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN

TRỐNG ĐỒNG SÔNG ĐÀ – TOÀN CẢNH SINH HOẠT CỦA NGƯỜI VIỆT CỔ
TRỐNG ĐỒNG SÔNG ĐÀ (CHI TIẾT)
TRỐNG ĐỒNG SÔNG ĐÀ (CHI TIẾT)

5. BÊN CẠNH TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN

Một số hiện vật khác tiêu biểu nhất của văn hóa Đông Sơn, văn minh sông Hồng: Thố, tháp, rìu đồng, cồng chiêng, kiếm ngắn, dao găm

6. ÂM NHẠC VIỆT CỔ HÙNG VƯƠNG

7. NHÀ ĐÔNG SƠN

VIII – THUYỀN ĐÔNG SƠN VÀ THỦY QUÂN VIỆT CỔ

9. ĐỘNG VẬT ĐÔNG SƠN
Chim, động vật thân thương nhất của người Việt cổ

10. CÁC ĐỘNG VẬT KHÁC Ở ĐÔNG SƠN
Voi, chó, chồn, nai, cá, cá sấu – giao long, cóc

11. NGƯỜI ĐÔNG SƠN
Trang phục Việt cổ

NGƯỜI VIỆT CỔ Ở TRỐNG ĐỒNG NGỌC LŨ
HÌNH NGƯỜI VIỆT CỔ Ở TRỐNG ĐỒNG NGỌC LŨ
HÌNH NGƯỜI VIỆT CỔ Ở TRỐNG ĐỒNG SÔNG ĐÀ
HÌNH NGƯỜI VIỆT CỔ Ở TRỐNG ĐỒNG HOÀNG HẠ
HÌNH NGƯỜI VIỆT CỔ Ở TRỐNG ĐỒNG HOÀNG HẠ
Bốn tượng người phụ nữ trên cán dao găm Việt cổ thời Đông Sơn ( cao 24 – 26 cm ) ( A human figure on the handle of a dagge Đông Dơn age , 24 – 26 cm high ) (Bản vẽ trích từ cuốn Văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam – NXBKHXHN – Hà Nội 1994)
SÁU VŨ SĨ, CHIẾN SĨ VIỆT CỔ TRANG PHỤC, HÓA TRANG
Trang phục của người Việt cổ (vẽ lại theo các hình vẽ và tượng Đông Sơn)
Sáu vũ sĩ, chiến sĩ Việt cổ trang phục, hóa trang

12. NGƯỜI ĐÔNG SƠN
Sinh sống, lao động, vui chơi …

Người Việt cổ vui chơi : giã trống, đánh cồng
Người Việt cổ vui chơi : giã trống, đánh cồng
Người Việt cổ vui chơi : giã trống, đánh cồng
Người Việt cổ lao động : giã gạo  (hay giã cối)
Người Việt cổ lao động : giã gạo  (hay giã cối)
Người Việt cổ lao động : giã gạo (hay giã cối)
Nét phóng khoáng : Cuộc sống tình dục của người Việt cổ qua Tượng đôi gái trai đang giao hợp trên nắp thạp Đào Thịnh
Người Việt cổ cõng nhau thổi khèn múa hát
Người Việt cổ cõng nhau thổi khèn múa hát

Cảnh lễ hội Việt cổ: Người dân các làng chạ Việt cổ thời Hùng Vương giã cối, giã trống, đánh cồng múa hát, chơi chồng nụ chồng hoa … mừng hội mùa; chim chóc, gà vịt hươu nai … cũng hoan hỉ với người (trống Ngọc Lũ)

Lê Văn Hảo

Bài cùng thể loại

Bài nên xem