Đọc khoảng: 2 phút

Nhiều bạn đi ngang qua Hồ Con Rùa cứ thắc mắc tại sao hồ lại có tên là Hồ Con Rùa nhưng không thấy rùa đâu.

Kiến trúc hồ con Rùa có 5 cột trụ tụ lại thành hình cái tháp, khu trung tâm là một con rùa bằng kim loại, trên lưng có đội 1 bia đá


(theo như lời kể thì trên bia khắc tên các nước viện trợ cho chính quyền Sài Gòn).


Hình dáng tháp cao này giống như hình một thanh gươm (hoặc cây đinh),
đóng xuống hồ nước để giữ chặt đuôi rồng.
(Có người lại bảo là tháp như hình đôi bàn tay xòe ra nhận tiền viện trợ của nước ngoài)

Tuy nhiên, dù mất con rùa, thì tên “Hồ con Rùa” vẫn còn đó, nằm giữa trung tâm Sài Gòn hoa lệ như một chứng nhân của lịch sử.