Những bức ảnh Việt Nam xưa được sưu tầm từ nhiều nguồn giúp chúng ta hình dung được khung cảnh Việt Nam trong quá khứ. Mời quý vị cùng xem.

chùa Một cột ở Hà Nội xưa, xung quanh đầy lau sậy

những người ăn mày ở đất Bắc xưa

cầu Long Biên thời gian đầukhi mới khánh thành

con đường nhỏ chắc có lẽ dẫn vào Phủ Tây Hồ – Hà Nội xưa

người dân Hà Nội xưa đi đánh giậm để mưu sinh

Aỉ Nam Quan xưa

thầy xem hộ em một qủ xem có đắt chồng không thày

khẩu thần công của Việt Nam đúc những năm 1659

cảnh sinh hoạt của những người dân Hà Nội xưa ngoài đê sông Hồng

những cô gái Nhật làm nghề nhuộm vải

một quý bà người miền Bắc

xe bò trên Aỉ Nam Quan

người dân miền Bắc chở lúa bằng xe cút kít

nông dân miền Bắc làm ruộng

một quý cô người Thanh Hóa

anh nông dân lực điền bác bừa ra đồng

cụ này chắc có lẽ vừa cắt thủ cấp ai cho vào túi vải

TH/ST