Nha Trang, Vietnam 1967 :


Bãi biển Nha Trang dọc theo đường Duy Tân

Nha Trang – Dòng Chúa cứu thế (KS Hải Yến bây giờ)
Phụ nữ gánh bán tàu hủ nóng.

Bãi biển Nha Trang dọc theo đường Duy Tân


Beach Scene at Nha Trang – 1968 Postcard


-Nha Trang 1967 – ICORP Field Force HQ – Nha Trang.
-Grand Hotel sau này là bộ Tư lệnh Quân Khu II ngay góc Lê Thánh Tôn – Duy Tân (bây giờ là Trần Phú).


Nha Trang 1968

– School girls in traditional dress, the ao dai

Photo by Ken.

Trung Tâm Giáo Dục Hàn Thuyên ở Nha Trang (1965-1975):

Nha Trang Hotel 1968

Nha Trang – Rạp Tân Tân đường Độc Lập

Nha Trang 1966

Nha Trang 1967 – Photo by Kemp Phillip

Nha Trang Tet Market 1968 – by William Graham

TH/ST