Bảng xếp hạng Danh sách các trường đại học ở Mỹ 2018

Bài báo này, biên soạn từ các trang web được nêu ra ở đây và các nguồn khác, cung cấp thông tin về các trường đại học phục vụ sinh viên từ ba cộng đồng thiểu số lớn: người Mỹ gốc Phi, người Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha, và người Mỹ da đỏ.

Trường phục vụ các nhóm người thiểu số là các trường đại học và cao đẳng thuộc phạm trù khác (đại học công lập, trường tư thục, trường công giáo, trường nghệ thuật và cao đẳng cộng đồng) có mối quan tâm đặc biệt đến việc phục vụ nhu cầu của một đối tượng người thiểu số. Các trường này có truyền thống lịch sử hoặc được chỉ định phục vụ một nhóm sinh viên cụ thể nào đó, nhưng thường cũng phục vụ cả sinh viên không thuộc nhóm đó. Họ đã thành lập ra các tổ chức những người cùng chung mối quan tâm như thế. Có ba nhóm trong đó các thành viên thích hợp với phạm trù này là Hiệp hội các trường đại học dành cho người Mỹ gốc Phi (HBCUs); Hiệp hội các trường cao đẳng, đại học dành cho cộng đồng người nói tiếng Tây Ban Nha (HACU); và Consortium Giáo dục đại học dành cho người da đỏ (AIHEC), Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng dành cho người da đỏ. Ngoài ra còn có nhiều nhóm khác cũng hoạt động nhằm giúp đỡ các trường đại học, cao đẳng phục vụ các đối tượng da màu.

Trường đại học, cao đẳng dành cho người Mỹ gốc Phi

Theo nội dung Sáng kiến của Nhà Trắng về các trường đại học cao đẳng dành cho người Mỹ gốc Phi:

HBCUs là một thành tựu và niềm tự hào lớn của cộng đồng người Mỹ gốc Phi cũng như của cả nước. Hiệp ước giáo dục đại học năm 1965, như đã được tuân chính, định nghĩa HBCUs là: “… bất cứ trường đại học, cao đẳng nào thành lập trước năm 1964 có nhiệm vụ chính là đào tạo người Mỹ gốc Phi, và được một cơ quan hoặc một hiệp hội kiểm định cấp quốc gia, do Bộ trưởng [Bộ Giáo dục] cho phép kiểm định, công nhận là đáng tin cậy về mặt chất lượng đào tạo hoặc có tiến bộ đáng kể theo hướng kiểm định”.

Trong tuyên bố hồi tháng 9/2005, chọn tuần lễ 11-17/9/2005 là Tuẫn lễ Lịch sử Quốc gia về các trường đại học cao đẳng dành cho người Mỹ gốc Phi, Tổng thống George W. Bush ca ngợi các trường đại học, cao đẳng dành cho người Mỹ gốc Phi vì các tiêu chuẩn chất lượng cao của họ, vì đã giúp cho sự thành công của các thế hệ mới lớn, và vì đã giúp hoàn thành lời hứa với nhà nước về giáo dục bình đẳng. Tổng thống nói rằng: “Nhờ giữ được các tiêu chuẩn cao về sự ưu việt trong bình đẳng giáo dục cho mọi người dân Hoa Kỳ, các trường được đánh giá cao này giúp bảo đảm rằng mọi công dân của chúng ta đều có thể phát triển hết tiềm năng của mình và trông đợi vào một tương lai rạng rỡ và đầy hy vọng”. Tổng thống tiếp tục: “Chúng ta tiếp tục đấu tranh tiến tới một xã hội mà ở đó mọi người đối xử bình đẳng với nhau”. Phần đông trong số 105 trường đại học, cao đẳng dành cho người da đen đều nằm ở các bang miền tây nam, Quận Columbia, và quần đảo Virgin. Trong đó có 40 trường đại học công lập học bốn năm, 11 trường công học hai năm, 49 trường đại học tư học bốn năm, và 5 trường tư học hai năm. Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin trong chuyên san đặc biệt về Tuần lễ Giáo dục cao đẳng/đại học dành cho người Mỹ gốc Phi ở địa chỉ sau http://usinfo.state.gov/scv/Archive/2005/Sep/26-25608.html.

Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng dành cho người nói tiếng Tây Ban Nha

Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng dành cho người nói tiếng Tây Ban Nha (HACU) được thành lập năm 1986 với 18 trường thành viên. Ngày nay, HACU đại diện cho hơn 400 trường đại học, cao đẳng phục vụ việc đào tạo đại học cho cộng đồng người nói tiếng Tây Ban Nha ở Hoa Kỳ, Puerto Rico, châu Mỹ La tinh, và Tây Ban Nha. Mặc dù các trường thành viên của HACU chỉ chiếm chưa tới 10% các trường đại học ở Hoa Kỳ, nhưng lại có đến hơn ba phần tư sinh viên đang theo học tại trường đại học dành cho người nói tiếng Tây Ban Nha. HACU là hiệp hội giáo dục quốc gia duy nhất đại diện cho các trường phục vụ cộng đồng người nói tiếng Tây Ban Nha (HSIs). Tại 205 HSIs, sinh viên nói tiếng Tây Ban Nha chiếm hơn 25% số sinh viên theo học tại đây. Ở các trường thành viên khác dưới 25% sinh viên là người nói tiếng Tây Ban Nha. Xem trên trang web http://www.hacu.net/hacu/Default_EN.asp.

Sáng kiến của Nhà Trắng về các trường đại học và cao đẳng dành cho người da đỏ

Nhận biết được vai trò quan trọng của các trường đại học, cao đẳng dành cho người da đỏ trong cộng đồng người dân này, cho nên vào ngày 3/7/2002, Tổng thống đã ký Chỉ thị 13270 về các trường đại học và cao đẳng dành cho người da đỏ. Chỉ thị đã thành lập Ban Tư Vấn cho Tổng thống về các trường đại học và cao đẳng dành cho người da đỏ và Sáng kiến của Nhà Trắng về các trường đại học và cao đẳng dành cho người da đỏ. Tổng thống nói rằng:

Các trường đại học và cao đẳng dành cho người da đỏ giúp bảo tồn các truyền thống ngôn ngữ và văn hóa không gì thay thế được. Cùng một lúc các trường này đem lại cho hàng ngàn sinh viên một nền giáo dục đại học chất lượng cao, các chương trình đào tạo nghề thiết thực và các phương tiện phát triển kinh tế khác cho cộng đồng người da đỏ… Tất cả người dân Mỹ đều xứng đáng được hưởng một nền giáo dục tối ưu nhất, trong đó có cả những người theo học ở các trường đại học, cao đẳng dành cho người da đỏ.

Ở Hoa Kỳ, có 34 trường dành cho người da đỏ được liên bang công nhận. Các trường này chủ yếu tọa lạc ở các bang miền Trung Tây và Tây Nam, phục vụ xấp xỉ 30.000 sinh viên toàn thời gian và bán thời gian. Các trường này cấp bằng cao đẳng cho 200 ngành khác nhau và một số cấp bằng cử nhân và thạc sĩ. Họ cũng cấp khoảng 200 loại chứng chỉ học nghề. Mặc dù các trường dành cho người da đỏ này chỉ chấp nhận sinh viên người Mỹ bản địa, nhưng họ cũng đã giới thiệu được một khía cạnh đặc biệt của giáo dục đại học Hoa Kỳ.

TH/ST