Trường Quốc Gia Sư Phạm sau nầy đổi tên là Trường Sư Phạm Sài Gòn bắt đầu tuyển sinh năm 1955. Giáo sinh phải có bằng trung học Đệ Nhất Cấp và được đào tạo phân ra 2 hệ : học 1 năm ngạch giáo viên tiểu học, học 3 năm ngạch Giáo Học Bổ Túc (Ra trường có thể được bổ nhiệm dạy những lớp đầu cấp của bậc trung học).

Trường Quốc Gia Sư Phạm sau nầy đổi tên là Trường Sư Phạm Sài Gòn

Từ năm 1962 trình độ dự tuyển vào trường của giáo sinh được nâng lên cao, phải có bằng Tú Tài phần I, học trong 2 năm. Chương trình đào tạo được cải tiến, học thêm nhiều môn học mới, cụ thể và chuyên sâu hơn trong nghiệp vụ giảng dạy trong lớp, quản trị học đường, giao tiếp cộng đồng…

Trong nổ lực nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên như nhiều nước phát triễn khác, dạy bậc tiểu học cũng phải là người tốt nghiệp ngành Sư Phạm bậc đại học, kể từ năm 1973, trình độ dự tuyển của giáo sinh cũng được nâng lên là phải có bằng Tú Tài phần II, học 2 năm chuẩn bị cho bước đầu đổi tên trường là Cao Đẳng Sư Phạm.

Không chỉ cung cấp cho bậc tiểu học toàn miền nam nhiều giáo viên giỏi, trường Sư Phạm Sài Gòn còn cung cấp cho bậc trung học nhiều giáo viên ưu tú, vì đa số giáo sinh sau khi tốt nghiệp đi dạy học vẫn phấn đấu học thêm ở các trường Đại Học Luật Khoa, Văn Khoa, Khoa Học… Từ năm 1962 đến năm 1975 trường Sư Phạm Sài Gòn đào tạo tất cả 13 Khóa.


Gs. Nguyễn Duy Linh/DanSaiGonxua

TH/ST