Trong quyển “Nghiên cứu điền dã – 150 năm hình bóng Sài Gòn”, tác giả Tam Thái giải thích rằng chữ “Nhậu” là một từ Saigon cổ, có nghĩa là Uống, dân Saigon thuở xưa không nói uống nước mà nói là nhậu nước..

Sau khi Pháp chiếm Saigon – Gia định, mỗi ngã tư lờn họ đều lắp đặt một phông tên “nước sạch”, không kể ngày đêm mưa nắng, dân Saigon “nhậu “mệt nghỉ, …Đờn Ông Saigon Xưa ….. sẵn ” đồ mồi ” như cua tôm cá bắt dễ dàng trên kinh rạch , trái cây, cóc ổi thì có sẵn trong vườn nhà, lãng quên chuyện nhậu nước mà sinh ra chuyện… nhậu rượu đế….. hay nhậu la de kiểu Tây, thoải mái, Và từ khi mấy chú Ba mở tiệm Cà phê, Hủ tíu Mì ở mấy cái giao lộ thì con cháu Ông Lưu Linh tha hồ nhậu ….Xí quách của mấy Chú Ba chiều chiều bán rẻ như cho !

Nhậu say chèn nhẹt, nhão như đất sét gặp mưa…gọi là… Nhậu nhẹt…..

TH/ST