12 con giáp ứng với 12 loài chim, tuy nhiên không phải sinh ra cầm tinh tuổi gì thì mang mệnh chim đó, mà mỗi loài chim sẽ ứng với mệnh tuổi riêng của mỗi người.

Bạn chỉ cần xem bảng, tìm năm sinh và tháng sinh (âm lịch) coi xem mình mang mệnh chim gì nhé.

Xem tuổi và tháng sinh âm lịch để biết mang mệnh chim gì?-1

BẠCH HẠC

Bạch Hạc sung sướng vô hồi,
Rừng cao trời rộng chí ta vẫy vùng.
Thanh nhàn nhẹ bước thang mây,
Tuổi già tận hưởng những ngày lạc quan.

SƯ TỬ

Sư tử số chúa sơn lâm,
Ra vào nghiên ngữa núi rừng rộng khơi.
Tự nhiên tài lộc phong dinh,
Thiên niên sớm đã dự hàng công khanh.

PHƯỢNG HOÀNG

Phượng Hoàng chúa các loài chim,
Mỹ miều nhan sắc, chim nào dám đương.
Lộc tài trời rộng rừng cao,
Tang bồng hồ hải tháng ngày tiêu dao.

Xem tuổi và tháng sinh âm lịch để biết mang mệnh chim gì?-2

KIM KÊ

Kim Kê giống ấy vẻ vang,
Tiếng tăm lờng lẫy khôn ngoan mọi bề.
Có cơ xảo, có mưu cao,
Hoặc văn, hoặc võ sau thì vinh hoa.

BẠCH KÊ

Bạch Kê có số sang giàu,
Công nghệ khéo léo chẳng ai dám bì.
Làm quan nức tiếng thân cần,
Quan trên trông xuống, người ta trông vào.

BẠCH YẾN

Chim Yến khéo đẹp, lại có duyên
Lộc trời tận hưởng những ngày tuổi thơ.
Vẻ buồn chẳng cơ mảy may,
Không hay đau ốm tháng ngày ấm no.

Xem tuổi và tháng sinh âm lịch để biết mang mệnh chim gì?-3

HỌA MI

Họa Mi tuy là chim nhỏ,
Số sau này gặp bước vinh hoa.
Suốt đời tài lộc đủ dùng,
Số phong lưu ấy trời dành chẳng sai.

SƠN LỘC

Sơn Lộc là giống con hươu,
Họ hàng xa cách, tha phương tháng ngày.
Tham lam tận hưởng lộc trời,
Có vàng, có ngọc suốt đời ấm no.

KHỔNG TƯỚC

Khổng Tước nức tiếng bốn phương,
Lời khen bia miệng luôn luôn tháng ngày.
Vinh hoa phú quí ở đời,
Người sinh số ấy không giàu cũng sang.

Xem tuổi và tháng sinh âm lịch để biết mang mệnh chim gì?-4

CƯU BỘT

Cưu Bột giống này hiếu thiện,
Có tài lộc chẳng kém chi ai.
Tiền vận hao tán của tài,
Đến trung, hậu vận thảnh thơi an nhàn.

CHÂU TƯỚC

Châu Tước vốn kiêu hùng hăng hái,
Có lộc tài chức tước oai quyền.
Trong nhà con cháu sung vinh,
Ra ngoài lập nghiệp, một đời vẻ vang.

GIỐC ƯNG

Chim Giốc Ưng vốn nghênh ngang,
Rượu chè ăn uống no say ai bì.
Có quyền tước, có uy nghi,
Tuổi thơ vinh hiển đến khi tuổi già.

TH/ST