Vào thời nhà Nguyễn, Tổng đốc là chức danh của viên quan đứng đầu tỉnh. Cùng xem loạt ảnh tư liệu hiếm về đám tang ông Tổng đốc tỉnh Hòa Bình do người Pháp thực hiện năm 1929.


Khung cảnh phía trước ngôi nhà đặt quan tài Tổng đốc tỉnh Hòa Bình trong tang lễ được tổ chức vào tháng 1/1929.


Đoàn người đeo khăn tang trắng đứng quanh quan tài của ông Tổng đốc trong đám tang.


Một quan chức Pháp đứng bên cỗ quan tài được che lọng và phủ trướng.


Quan tài được rước đến khu lăng mộ của gia đình ông Tổng đốc ở Chợ Đồn (Bắc Kạn).


Đám rước di chuyển qua một triền đồi.


Toàn cảnh khu lăng mộ gia đình ông Tổng đốc ở Chợ Đồn.


Đại diện của gia đình đọc bài khấn trong tang lễ.


Các mô hình chùa tháp bằng giấy cỡ lớn được bày biện trong đám tang Tổng đốc tỉnh Hòa Bình.

Theo REDSVN

TH/ST