Ngôn ngữ

/Ngôn ngữ

Tìm hiểu về QUA – BẬU trong ngôn ngữ Nam bộ

Hôm qua qua nói qua qua mà qua không qua, hôm nay qua không nói qua qua mà qua qua Muốn tìm lại dấu vết quê hương phương Nam liên quan tới hai từ này không gì hơn bằng cách tìm trong ca dao hoặc

2022-05-03T10:19:11-05:00

Chữ “Đường” trong tiệm thuốc

Từ Đường ở các tiệm thuốc Bắc hay các nơi bắt mạch, hốt thuốc của người Hoa như Ích Sanh Đường, Hạnh Lâm Đường, Tế Sinh Đường… Chữ Đường vốn trong tiếng Hán là có ý chỉ nhà lớn, phủ quan. Thế nhưng các tiệm thuốc có mang

2022-03-17T11:36:51-05:00

Cần giữ gìn sự trong sáng của ngôn ngữ Nam Bộ

Cũng như người Nam Bộ, ngôn ngữ Nam Bộ rất chân quê, giản dị, nhưng lại cực kỳ phong phú, đa dạng. Nó phong phú và đa dạng đến mức không ai tài nào kể ra cho hết được cả trăm, thậm chí nhiều trăm

2022-03-14T18:33:02-05:00

Chữ “Tự” trong ngôi chùa

Chữ Tự trong tên của các chùa. Tự (寺) là tiếng Hán, theo tự điển giải nghĩa là chùa.  Ngày nay chữ này được dùng đứng sau, làm thành tố chính để kết hợp với một từ định danh nào đó, tạo thành cụm danh từ nêu

2022-03-11T01:01:54-05:00

Bộ Học thuở xưa

Ở nước ta thuở trước, guồng máy chính quyền quân chủ có “lục Bộ”. Ấy là 6 Bộ: Lại, Lễ, Hộ, Binh, Hình, Công. Còn Bộ Học – tương tự Bộ Giáo dục hiện nay – thì sao? Bộ Học chính thức xuất hiện lúc

2022-02-09T22:40:25-05:00

Sưu tầm vài câu nói về ông “Ba Mươi”

Chào đón năm Dần , sưu tầm vài câu nói về ông “Ba Mươi”. Là món quà nhỏ đầu năm. Thân tặng các bạn: “Tiêu sầu tại chỗ, vơi đi chút buồn, vui với chữ nghĩa”. Ăn phải gan hùm. Cáo đội lốt hổ, cáo

2022-02-09T17:12:51-05:00

Đôi điều về dùng từ trong ngôn ngữ Việt…

1.- Sai vì không hiểu nghĩa gốc Hán Việt. * CHUNG CƯ. Từ kép nầy được thành lập theo văn phạm Hán Việt ví tính từ đứng trước danh từ cho nên cả 2 từ phải đều là Hán Việt. Thế mà từ chung Hán

2022-02-03T11:07:07-05:00

Nguồn gốc của cách nói “Không rét mà run”

Thành ngữ cổ có câu: “Bất hàn nhi lật”, nghĩa là không rét mà run. Câu nói này thường được sử dụng trong đời sống thường ngày, nhằm miêu tả một người nào đó rơi vào cảnh sợ hãi đến mức cực điểm. (Tranh minh

2022-02-02T21:49:42-05:00

Đằng Vương Các Tự là gì?

Vương Bột tự Tử An, người đất Long Môn. Sáu tuổi đã biết làm văn. Mười sáu, mười bảy tuổi nổi danh hạ bút nên vần. Vương có thói quen, mỗi khi làm văn, mài mực sửa soạn nghiên bút rồi nằm đắp chăn ngủ.

2021-12-25T16:30:59-05:00