“Khước từ thần học là bạn làm khổ chính cuộc đời mình với sự mất phương hướng. Nếu không có thần học, chúng ta lãng phí cuộc đời và bị mất linh hồn của chúng ta”.

Thần học là gì? Một giải thích từ người Thiên Chúa giáo

“Thần học” (theology) xuất phát từ hai từ Hy Lạp nó có có nghĩa chung là “nghiên cứu về Đức Chúa Trời.” Thần học Cơ đốc giáo chỉ đơn thuần là một nỗ lực nhằm hiểu biết về Đức Chúa Trời như Ngài đã được mặc khải trong Kinh Thánh. Không có nền thần học nào sẽ giải thích đầy đủ Đức Chúa Trời và đường lối của Ngài bởi vì Thiên Chúa là vô hạn và vĩnh viễn cao hơn chúng ta. Vì vậy, bất kỳ nỗ lực nào để mô tả về Ngài sẽ thất bại (Rô-ma 11: 33-36).

Tuy nhiên, Đức Chúa Trời muốn chúng ta hiểu biết Ngài trong chừng mực mà chúng ta có thể, và thần học là nghệ thuật và khoa học của sự hiểu biết những gì chúng ta có thể biết và hiểu về Đức Chúa Trời trong một cách có tổ chức và dễ hiểu. Một số người cố gắng tránh thần học bởi vì họ tin rằng nó là sự chia rẽ. Tuy nhiên, nếu được hiểu đúng, thần học là sự hiệp nhất. Thực tế, thần học Kinh Thánh là một điều tốt đẹp; nó là sự dạy dỗ về Lời Chúa (2 Ti-mô-thê 3:16-17).

Như thế thì việc nghiên cứu thần học không gì hơn là nhằm đào sâu vào Lời Chúa để khám phá những gì Ngài đã mặc khải về chính Ngài. Khi chúng ta làm điều này, chúng ta đi đến sự nhận biết Ngài là Đấng Tạo Hóa của muôn loài, Đấng Quan Phòng (Sustainer) mọi vật, và là Đấng Phán Xét của muôn dân. Ngài là Alpha và Omega, khởi đầu và kết thúc của vạn vật. Khi Môi-se hỏi ai là người đã gửi ông đến Pharaoh, Đức Chúa Trời phán rằng: “TA LÀ ĐẤNG TỰ HỮU, HẰNG HỮU” (Xuất Ê-díp-tô ký 3:14). Danh TA LÀ, chỉ ra tính cách.

Đức Chúa Trời có danh xưng, ngay cả khi Ngài đã đặt tên cho các loài. Danh TA LÀ nói lên sự toàn năng, có mục đích, có thẩm quyền. Đức Chúa Trời không phải là một lực lượng siêu phàm hay một năng lượng vũ trụ. Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Hiện Hữu, Đấng Phán Xét với một tâm trí và ý chí – “nhân xưng” Đức Chúa Trời là Đấng đã bày tỏ chính Ngài cho nhân loại qua Lời của Ngài, và qua Con của Ngài, Chúa Giêsu Christ.

Việc nghiên cứu thần học là để nhận biết Đức Chúa Trời hầu cho chúng ta có thể làm vinh hiển danh Ngài bằng tình yêu và sự vâng phục của chúng ta. Hãy lưu ý diễn tiến ở đây: chúng ta phải nhận biết Ngài trước khi chúng ta có thể yêu Ngài, và chúng ta phải yêu Ngài trước khi chúng ta có thể mong muốn để vâng lời Ngài. Như là một sản phẩm phụ cuộc đời của chúng ta vô cùng phong phú bởi nguồn an ủi và hy vọng mà Ngài ban cho những người nhận biết Ngài, yêu Ngài, và vâng theo Ngài.

Thần học nghèo nàn và hời hợt, hiểu biết sai trật về Đức Chúa Trời sẽ chỉ làm cho cuộc sống chúng ta tồi tệ hơn thay vì có được sự thoải mái và hy vọng mà chúng ta khao khát. Hiểu biết về Đức Chúa Trời là hết sức quan trọng. Chúng ta độc ác với chính chúng ta nếu chúng ta cố gắng sống trong thế giới này mà không biết về Đức Chúa Trời. Thế gian là một nơi đau khổ, và sự sống trong đó là thất vọng và buồn khổ. Khước từ thần học là bạn làm khổ chính cuộc đời mình với sự mất phương hướng. Nếu không có thần học, chúng ta lãng phí cuộc đời và bị mất linh hồn của chúng ta.

Mọi tín hữu Cơ Đốc cần phải nghiền ngẫm thần học – mãnh liệt, nghiên cứu một cách cá nhân về Đức Chúa Trời để hiểu biết, yêu thương và vâng phục Ngài là Đấng mà chúng ta sẽ hân hoan hưởng sự sống đời đời với Ngài.

Theo GOTQUESTION